Gorenji Logatec

LOITSCH
J.V.Valvasor (Slava vojvodine Kranjske
1689)

Nemško ime Loitsch si je ta gospoščina sposodila iz kranjske besede Logatez, čeprav tudi kranjski jezik ni izvir te besede, ampak moramo potovati v nekdanji Lacij in tam raziskati njegovo pravo ime. Logatez je stara, okrnjena beseda za Longaticum. V rimskem času se je namreč to gospostvo in kraj imenovalo Longaticum.

Rimljani temu kraju niso zaman nadeli ime Longaticum. Mučna divjina namreč napravi, da je ali se zdi človeku, ki potuje skoznjo, še enkrat tako prostrana, kot je sama po sebi. Logatez leži še danes kot v nekem kotlu sredi velikih divjin bogato gozdnega gorovja, ki se običajno imenuje Hruševje in sega daleč noter v Turčijo.

Vendar ima kljub temu lepo ravno obdelovalno polje in travnike, ki izstopajo od obkrožujoče jih divje pokrajine in so ne le prijetni, ampak tudi koristni.

Grad in trg Loitsch, po kranjsko Logatez, spada k Notranjski. Leži na deželni cesti med Ljubljano in Gorico, osem milj proč od omenjenega mesta Ljubljane in dobro miljo stran od Vrhnike.

Blizu trga je na neki vzpetini Tabor, kjer je bil nekoč stari grad Logatez. Približno četrt ure od trga pa je še en močno utrjen Tabor skupaj z vasjo, ki se imenuje Dolenji Logatez.

Logatec

V Logatcu se na stežaj odprejo vrata Notranjske. Če niste domačin, se do tu lahko pripeljete z avtom, z vlakom ali kar s kolesom.

Območje občine Logatec je sestavni del osrednje Slovenije, ki je pokrajinsko raznolik in prometno dostopen. Logatec leži v središču Logaške kotline. Ime je dobil po rimski poštni postaji Longaticum, ki je stala ob rimski cesti Emona-Oglej. O tedanjih poselitvah pričajo dobro ohranjeni ostanki obrambnih zidov, trdnjav in grobišč. Križiščna lega je v 18. stoletju pogojevala razvoj prevozništva z vozovi (furmanstvo), ki pa je zamrlo z dograditvijo železnice v 19. stoletju.

Na tem področju se stikata, vsak s svojimi značilnostmi, predalpski in dinarski svet. Na apnenčastih tleh Logaškega in Planinskega polja ter na delu okoliških hribov, so skozi tisočletja nastajale značilne kraške oblike. Pomemben naravni potencial je bogat gozd, ki poleg razvoja gozdarstva in industrije, omogoča razvoj različnih vrst atraktivnega turizma.

Logatčani so ponosni tudi na svojo stavbno, tehniško in kulturno etnološko dediščino. In prav slednja, skozi številne prireditve, ohranja in bogati vrednote tradicije.

Print Friendly, PDF & Email