Unška koliševka

Divja več kot 100 metrov globoka udorna dolina leži na kraški planoti pribl. 2,5 km južno od gradu Haasberg pri Planini. Brezno je nastalo po zrušitvi stropa nad veliko podzemsko dvorano, ki jo je v davnini ustvaril tok reke Raka na svoji poti iz Rakovega Škocjana proti Planinskemu polju. V prepadnih stenah udornice so v skalovju vidni vhodi v podzemske hodnike, ki so jih je med I. in II. svetovno vojno izkopali Italijani. Ustno izročilo zatrjuje, da so italijanski vojaki preden so se umaknili iz kavern, odprli posebej za to pripravljene zapornice in z vodo zalili spodnje prostore tega labirinta. Pravijo, da ob visoki vodi v Unški koliševki na dan res prihajajo vode podzemskega Raka.

Print Friendly, PDF & Email