Udeleženci LKT od A do Ž

V seznamu so zajeti le tisti udeleženci, ki so v celoti prevozili Logaško Kolesarsko Transverzalo in na Klub SKIRCA poslali z vsemi žigi izpolnjen Vodnik oz. Kartico LKT. 

Z letom 2007 je upravljanje in vzdrževanje LKT predano v roke širše javnosti. Vodniki, žigosne kartice in karte LKT so pošle, opustilo se je žigosanje in s tem posledično tudi Priznanja za prevoženo traso LKT, prenehalo se je z letnim obnavljanjem markacij na trasi, so pa na žigosnih mestih na koncu vsakega odseka LKT ostali žigi, tako, malo v spomin.

Print Friendly, PDF & Email