Temperaturni rekordi v Sloveniji

Najvišja temperatura v Sloveniji (40,7 stopinje Celzija) je bila namerjena 5.julija 1952 v Krškem. Nad 40 stopinj so izmerili tudi v Radovici na severu Bele krajine in nad 39 v Murski Soboti, Solkanu, Celju in Mariboru. Zanimivo je, da so zaradi spuščajočih se vetrov, ki se adiabatno ogrevajo, zelo visoke temperaturne vrednosti izmerili tudi marsikje v alpskem svetu. Rekord bohinjske Stare Fužine je kar 37,7 stopinje, Rateč 36,1 in Tolmina 38,5 stopinje.

V Ljubljani je bilo doslej najtopleje 6.julija 1950, ko so namerili 38,8 stopinje Celzija, v zadnjih tridesetih letih pa se je živo srebro najbolj povzpelo 27.julija 1983, ko so namerili 37,1 stopinje. Avgusta 1992 so namerili le nekaj manj, “vsega” 36,5 stopinje. Kot najbolj vroča dneva v večini krajev z meteorološkimi postajami sta se pokazala 27.julij 1983 in 6.julij 1957, ko je vročina zdržema trajala več dni zapored in so marsikje najvišje vrednosti namerili 7.julija in celo 8.julija. Zelo vroč je bil tudi julij 1968, ko so rekordne vrednosti zabeležili na postajah v severovzhodni Sloveniji. V letih 1947 in 1994 so v Ljubljani našteli kar 34 vročih dni, v katerih se je temperatura povzpela nad 30 stopinj Celzija.

Najnižje temperature so doslej namerili v visoko ležečih plitvih kotanjah s toplotnim obratom. Absolutna najnižja temperatura v Sloveniji (minus 34,5 stopinje Celzija) je bila izmerjena 13 januarja 1968 in 16.februarja 1956 v Babnem polju na Notranjskem, kjer je opazovalnica postavljena na nadmorski višini 756 metrov. Ne dosti manj, minus 34,0, so 15.februarja 1956 izmerili na Rakitni, ki ima podobno mikrolego. Pod 30 stopinj Celzija so se rekordno nizke temperature spustile tudi v Novi vasi na Blokah, Rudnem polju na Pokljuki, Sodražici, Kočevju, Postojni in Murski Soboti.

Zelo hladna so tudi dna kotlin. Tako so v Celju namerili minus 28,6 stopinje Celzija, na Brniku minus 27,2, v Ljubljani pa (tudi zaradi toplotnega vpliva mesta) le “skromnih” minus 23,3 stopinje. Te vrednosti so bolj povedne, če jih primerjamo z minimalnimi temperaturami po okoliških gričevjih, kjer je nadmorska višina le malenkostno višja. V Jeruzalemu v Slovenskih goricah so doslej namerili vsega minus 21,0 stopinj, prav toliko v Dolencih na Goričkem. Toplejša od pričakovane je tudi rekordna najnižja temperatura na Kredarici (minus 28,3 stopinje). Ob morju se je živo srebro najbolj spustilo februarja 1956 v Kopru (minus 12,8 stopinje). Ob takratni hudi pozebi so bile v Kopru srednje dnevne temperature pod lediščem nepretrgoma 19 dni in dnevne minimalne 22 dni.

Sredina februarja 1956 je na splošno prinesla negativne rekorde večini slovenskih meteoroloških opazovalnic. Marsikje so največji mraz zabeležili 7. ali 8. januarja 1985, ponekod pa tudi februarja istega leta, januarja 1968 in januarja

Absolutna letna temperaturna amplituda je v Murski Soboti (70 stopinj Celzija), kjer je najbolj izrazito celinsko podnebje. Ob morju (okrog 48 stopinj) in v gorah (Kredarica 49,9 stopinje) so razponi med obema ekstremoma mnogo manj izraziti. V Ljubljani znašajo 60,4 stopinje. Razpon med doslej najvišjo in najnižjo izmerjeno temperaturo v naši državi znaša 75,2 stopinje Celzija.

Print Friendly, PDF & Email