Logaške Žibrše

Slovenija

Slovenija meri komaj dobrih 20.000 kv. km, po pokrajinski raznolikosti pa se z njo le težko primerjajo tudi precej večje države. Po osnovni pokrajinski razdelitvi Slovenijo delimo na štiri dele: alpski, panonski,  dinarski in  primorski oz. na pet krajinskih regij: alpska, predalpska, subpanonska, kraška in primorska.

Print Friendly, PDF & Email