Ravnanje z odpadki in njihovo zbiranje

Prekrasna stezica, gremo po njej! A naenkrat se neha, poti ni naprej. Ne boste verjeli, kam smo prišli: do kraške globeli polne smeti … je v svoji pesmici “Stezica” zapisal pesnik Andrej Rozman Roza.

Zaradi pospešenega razvoja industrije in porabništva se danes po vsem svetu soočamo z velikim in resnim problemom odpadkov. Z odpadki nepravilno ravnamo, nimamo učinkovitih sistemov zbiranja odpadkov in ne vemo, kako bi se jih znebili.

V Sloveniji je na dvoriščih industrijskih obratov več kot 100.000 kovinskih sodov, polnih nevarnih odpadkov, mnoge med njimi je že nevarno načela korozija. Imamo več kot 1.000 črnih odlagališč (v občini Logatec preko 60). Skupaj pridelamo 500.000 ton vseh odpadkov, med njimi je 50.000 ton nevarnih.

Odpadke delimo na komunalne in posebne. Predvsem zaradi nevednosti in malomarnosti, včasih pa tudi zaradi objestnosti, se med komunalnimi odpadki znajdejo tudi nevarni.

V sodobnem svetu med sestavine komunalnih odpadkov uvrščamo papir, plastiko, steklo, tekstil, kovine, organske odpadke in drugo. Večina teh odpadkov, ki hkrati predstavlja največji delež (v sestavi: 35% papir, 30% organski odpadki,…) je primerna za recikliranje. Odpadke, ki jih težko ali ne moremo reciklirati, pa praviloma uvrščamo med nevarne.

Odpadne surovine delimo na kosovni odpad, odpad iz gradbeništva, industrijski odpad, nevarni odpad in drugo. Nevarne odpadke pridelujejo: industrija, obrt, kmetijstvo, gospodinjstva, ustanove, zavodi…

Med nevarne odpadke, ki so proizvod našega življenja in dela sodijo tudi take običajne dobrine: neonske luči, gospodinjski aparati, elektronske naprave, barve, laki, embalaža in ostanki pesticidov, baterije vseh vrst, ostanki zdravil, embalaža in odpadna olja, ostanki posebnih čistil, odpadna nafta in njeni derivati, gasilski aparati…

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in kompostiranje organskih odpadkov, odlaganje posebnih odpadkov v zbiralnicah posebnih odpadkov, zmanjševanje količin pridelanih odpadkov in spreminjanje porabniških razvad pa so odgovor na vprašanje, kaj lahko vsak zase in vsi skupaj storimo za to, da bi rešili na začetku navedene probleme.

Print Friendly, PDF & Email