Hrastovlje

Primorski svet

Primorski svet se razteza od obale do kraške pokrajine v zaledju. Krajine primorske regije obsegajo jugozahodni del Slovenije: obalno primorski del s 47 km dolgo jadransko obalo, ki omejuje njen skrajni zahodni del, Matarsko podolje in  Vipavsko dolino, Kras, sivozeleno pokrajino s kamnito podlago, dolinami in jamami, ki regijo omejuje na severu ter Soško dolino do Mosta na Soči. Za krajino je značilno subpanonsko podnebje, geološka podlaga so trši apnenci in fliš. Značilno rastje predstavljajo naravne kraške gmajne, pogozdenela območja črnega bora in deli golega krasa. Za Primorsko je značilna intenzivna raba zemljišč za vrtnarstvo in vinogradništvo; zemljišča so obdelana v sadovnjake in oljčne nasade.

Print Friendly, PDF & Email