Za zeleno S’kir’co ’97

KLUBSKI BILTEN

Skiroglas  je bil prvi in edini bilten v papirni obliki, namenjen članom kluba Skirca. Nastajal je v obdobju, ko se je članke pisalo še na pisalni stroj, razmnoževalo pa s pomočjo fotokopirnega stroja. Vezalo se ga je ročna. Od člana do člana smo ga razvažali s kolesi. Tako se je nekaj privarčevalo za poštnino, pa še kondicija se je nabirala. Izhajal je enkrat mesečno a ne dolgo. Na pohodu so bili že računalniki, pojavila se je e-pošta in vse se je počasi selilo na svetovni splet. Svojo prvo spletno stran smo postavili že leta 1997. Ob stalnem posodabljanju je živela vse do leta 2006 potem pa je skupaj z Forumom zamrla. Stroški vzdrževanja so glede na prihodke kluba postali preprosto preveliki.

Zgodba PREJ

Klub Skirca je bil uradno ustanovljen 15.februarja 1996. Po prihodu v Logatec dobrega pol leta prej, začneva Polde in Marija Gale svoje intenzivno prizadevanje za razvoj gorskega kolesarjenja in s tem rekreativnega ekoturizma na Notranjskem. Pismo podpore za napredek kolesarskega športa na Logaškem podpiše preko 200 Logatčanov. Delovanje smo zastavili in razvijali v več smereh in za različne ciljne skupine.

Otroci in mladi:

 • interesna dejavnost Gorsko kolesarjenje na OŠ “8 talcev” Logatec, 1995/96 in 1996/97
 • občinsko šolsko tekmovanje Za zeleno S’kir’co ob Dnevu Zemlje, 1997
 • projekt Mladinski informacijski svetovalni center Naklo – Urad za mladino RS, 1996
 • pobuda Otrokom boljša igrišča in igrala – Park Naklo, 1996
 • pobuda Gibanje za POMLAD (predhodnica DPOM Logatec), 1996
 • akcija Po sledeh dinozavrov – sodelovanje z DPOM v okviru akcije Geotrip, 1998
 • organizirano udeleževanje rekreativne prireditve Za srce, 1996, 1997, 1998, 1999

Ljubitelji Kolesarskega Turizma:

 • enodnevne tematske ture za Skiromane in zunanje udeležence, 1996, 1997, 1998
 • Fajn tura v okviru akcije Imejmo se Fajn – CPTS, 1997
 • kolesarske ture: 5 tisočakov, Po Sloveniji, Skrivnosti Krasa …, 1997, 1998, 1999, 2000
 • srečanje diplomantov komunikacijskega Treninga Dale Carnegie v Logarski Dolini, 2000
 • večdnevne tematske in počitniške ture za Skiromane in Skiromanke:
  • Avstrijska Koroška – Dežela jezer 1997 in 1998
  • Potovanje v »epicenter« Sončevega mrka v Bruck am de Mur, 11.avgust 1999
  • Gremo na morje!
  • Podaljšani vikend na LKT – 3-dnevni program turističnega kolesarjenja, 1998

Med referencami Kluba Skirca lahko navedemo različne podporne in izvedbene projekte.

Študijski projekti:

 • zasnova kolesarske poti Notranjskega regijskega parka – projekt LIFE
 • zasnova Pivške Kolesarske Poti
 • zasnova kolesarske povezave dveh pobratenih mest MOST: Logatec (SLO) – Repentabor (I)

Javni razpisi za sofinanciranje delovanja, programov in projektov:

 • Urad za mladino RS: vzpostavitev MISS – Park Naklo
 • LIFE: Ekoturizem – pilotni primer Logaške Kolesarske Transverzale
 • ŠOU Ljubljana: ponatis Vodnika LKT
 • MOP: Promocija varstva okolja
 • Mreža LKT
 • MMGT: turistični program Poti Ljudskega Kolesarskega Turizma
 • MMGT: turistični program LKT na svetovnem spletu

Uradna priznanja za sodelovanje v projektih:

 • priznanje družbe Ford za ohranjanje naravne in kulturne dediščine 2000, 2001, 2002
 • Eurosite Awards 2001

Promocijske aktivnosti – sejmi in razstave:

 • nastop za Logatec v okviru Notranjske na sejmu Alpe Adria, 1996
 • projekcija Korzika, 1996
 • razstava Teden vseživljenjskega učenja – predstavitev, 1998
 • razstava Podoba Logatca – pobuda, organizacija, predstavitev, 1999
 • razstava ob drugi obletnici LKT, 1999

Promocijski projekti (medijske predstavitve LKT in (aktivno) sodelovanje v prispevkih in oddajah):

 • časopisi in časniki: Delo, Dnevnik, Slovenske novice, Večer
 • revije: Jana, Naša žena, Non Stop, PIL, Časopis 99, Lipov list, Trim, Trip, Svet in Ljudje
 • druge publikacije: Geomix, Tur!zem, S kolesom po Sloveniji (STO), Koledar športa za vse (ŠUS)
 • radio: Val 202, Radio Slovenija 1, NTR
 • televizija: TVS – Dnevnik, oddaja Lahkih nog naokrog, Dolg vikend, kratke počitnice, Slovenija na belanci, Homo Turisticus – pustna LoKoTavska tura

Komunikacijski projekti:

 • bilten Skiroglas, glasilo članov Kluba Skirca z začetka delovanja
 • zasnova, izdelava, vzdrževanje spletnih mest Kluba Skirca LKT ter spletnega mesta za projekt Okoli sveta 2002

Osrednji projekti in programi:

Logaška Kolesarska Transverzala

 • I. srečanje na LKT, 1998
 • II.srečanje na LKT, 1999
 • III. srečanje na LKT, 2000 (1.dan: tekmovanje za pokal LKT, 2.dan: uživanje na poteh in stranpoteh LKT)
 • IV. srečanje na LKT in hkrati tudi I.LKTura, 2001

Oktobra 2002 postane Maksimiljan Trop – Oskar rekorder z desetkratno udeležbo na LKT.

Korak v smeri Ljudskega Kolesarskega Turizma so predstavljala večdnevna potepanja po Poteh in stranpoteh LKT.

Ljudske Kolesarske Ture

Neobvladljiva množica slabo informiranih in po pričakovanjih ter po zmogljivostih zelo različnih udeležencev na III.srečanju na LKT je bila povod za povsem nov koncept organiziranega in vodenega skupinskega kolesarjenja. Na prvo nedeljo, 6.maja 2001, se je tako zgodila I.Ljudska Kolesarska Tura. Prvič sta bila z nami, danes najbolj zvesta LoKoTavca Ičo in Bojca ter Cec. Odziv udeležencev je presegel najina pričakovanja. Želja po ponovnem druženju in uživanju je narekovala:

 • neverjetnih 13 LKTur že v startnem letu
 • prvo počitniško večdnevno poletno potepanje
 • prvo mini-počitniško jesensko LKTuro v toplejše kraje
 • prvo in čisto zaresno zimsko, odštekano, praznično in družabno LKTuro. Bilo je to veliko nepozabno srečanje prijateljev in znancev. In kolesarjenje “ledenih treh carjev” Milana, Marijana in Poldeta

Na pustno soboto, 9.februarja 2002, se zgodil najbolj nora LKTura v deželo LoKoTavčevo. Ekipa TV Slovenije na filmski trak posname in v osrednji pustni oddaji tudi predvaja prispevek o “rojstvu” LoKoTavcev! Nadaljevanje nore LoKoTavske sezone zaznamujejo v nadaljevanju še:

 • mučeniška tura
 • napad na Rupnikovo linijo
 • namakanje ob peti obletnici LKT
 • dvodnevno hribolazništvo z vzponom na Triglav (Tolminski, da ne bo pomote…)
 • razposajeno tridnevno kresnonočno romanje po Poteh in stranpoteh LKTransverzale
 • 13-dnevno popotovanje po najlepšem delu naše deželice
 • 6-dnevna otoška jesenska LoKoTavska romanca

In LoKoTavci?

Mnogi so prišli, videli in odšli. Da bodo vedeli kje in znali kako organizirati in izvajati podobne ture. In teh je danes že na pretek. Ne, to niso bili LoKoTavci, to so bili pr(e)(i)stopniki iz nuje. Nekateri so prišli, uživali in ostali. Kolesarili so z nami in se z navdušenjem prištevali k LoKoTavcem.

Jutri pa je nov dan, začenja se zgodba POTEM. Kdo jo bo pisal, vemo. Tisti, ki vemo, da LoKoTavanje ni kakršno koli kolesarjenje, niti ne zgolj kolesarjenje. Da nam ne gre le pehanje po klančku gor po klančku dol za zajemalko golaža in kolajno ali rinjenje v čredo predvsem zato, ker so tam že vsi in ker je tam vse tako predvidljivo. Vemo, da to tam mnogi drugi počnejo bolje in uspešneje, kot bi mi. LoKoTavci smo bili, smo in bomo Ljudje na drugi strani sivega povprečja! Res je, da nas bo vedno manj, kot je tistih v sivem povprečju, a bomo zato deležni več tistega, kar res nekaj velja: svobode, užitkov, spoznanj, prijateljskega druženja. Smo in ostali bomo LoKoTavci iz prepričanja.

Klub SKIRCA, LKT, LoKoTavanje in LoKoTavci imamo svojo zgodbo PREJ, SEDAJ, POTEM, vseskozi pa za nas veljajo:

Osnovni cilji delovanja:

 • razvoj in popularizacija ekoturizma
 • spodbujanje rekreacije v naravnem okolju na človeku in naravi primeren način
 • promocija varstva narave in okolja
 • vzgajanje za doživljanje in vrednotenje narave in okolja skozi prostočasne dejavnosti človeka

Načela delovanja:

 • javnost
 • prost dostop za vse starostne in socialne skupine
 • kakovost
 • strokovnost
 • trajnostno razvojna naravnanost
 • sodelovanje (zunanji strokovnjaki, druge NVO, institucije, organizacije)
 • interdisciplinarnost in povezovanje (obstoječe ponudbe in infrastrukture)
 • nepridobitnost (vlaganje v razvoj in v kakovost programov in projektov)
 • prostovoljnost
Print Friendly, PDF & Email