CD

Spominske zgoščenke

Zgodba POTEM

In potem, ko bo sonce spet radodarno pošiljalo svojo tople žarke na naše poti in nas bo svetli del dneva dlje razveseljeval, ko bo narava spet polna življenja, takrat se za LoKoTavce spet začne zares. Nova LoKoTavska sezona bo spet prinesla nove izzive, priložnosti in spodbude. Nove radosti in užitke, nova spoznanja in dognanja za udeležence za vse, ki boste z nami LoKoTavali. Za naju z Atom to že sedaj pomeni tudi nove zahteve, obveznosti in odločitve.

Logaška Kolesarska Transverzala

Sedem let je zagotovo dovolj dolga doba, da lahko utemeljeno ocenimo vrednost nekega projekta, hkrati pa tudi tako dolga doba, da so nujne določene spremembe in napredek. V tem smislu lahko samozavestno trdimo, da je bila prva slovenska kolesarska transverzala LKT profesionalno premišljen, dobro zastavljen in s prizadevnostjo voden projekt. LKT je bila spodbuda za podobne lokalne poskuse in posnemanja po vsej državi in na ta način je Slovenija postala kolesarjem prijaznejša dežela. Mnogo kolesarskih iniciativ je s pridom izkoristilo velik lokalni interes za razvoj kolesarjenja in so tako postali pomemben turistični subjekt lokalnega okolja. Nekaterim žal niti to ni bila zadostna spodbuda, da bi vztrajali in za lokalnimi kolesarskimi potmi so ostale le še blede sledi. Eno od takih poti, horjulsko kolesarsko, smo odkrivali na XLII.LKTuri.

Našo LKTransverzalo bomo poskušali letos še pred glavno sezono, ki se tradicionalno začenja z mesecem zaljubljencev, ozaljšati s svežimi oznakami, da bodo tako v pomoč udeležencem pri orientaciji na trasi. Najpomembnejši korak naprej pa bo nov koncept Vodnika LKT. Ta bo sedaj zasnovan tako, da si udeleženec najprej priskrbi žigosni kartonček LKT, s katerim bo dokazoval svojo podporo in udeležbo. Na podlagi izpolnjenega žigosnega kartončka bo namesto dosedanjega priznanja prejel CD zgoščenko s celovito predstavitvijo in popolnejšimi informacijami o LKTransverzali. Tako osveženo in obogateno LKT bomo poskušali tudi bolj sistematično promovirati in popularizirati.

Ljudske Kolesarske Ture

Ata Polde je seznam letošnjih LKTur pripravljal z vso preudarnostjo in v želji, da prave LKTure ostanejo tisto, zaradi česar so postale tisto kar so, zaradi česar se je oblikovala LoKoTavska druščina in zaradi česar LoKoTavanje ni le navadno kolesarjenje.

Ljudske Kolesarske Ture bodo še naprej tiste, ki bodo prepoznavne po svojem unikatnem stilu, ki ga odlikujejo:

  • turistično kolesarjenje kot povezovalna dejavnost
  • ekskluzivni vsebinski koncept (standard, ciljne tematike, pravila priprave in izvedbe)
  • aktivna udeležba obeh spolov oz. prevladujoča udeležba parov (ženska – moški) in družin
  • ekskluzivni sistem informiranja in promocije, ki omogoča udeležencem in širši javnosti (z razpisom in objavo LKTure na svetovnem spletu, z interaktivno komunikacijo na forumu, preko odmevov in slikovnih ter tekstovnih poročil na spletnih straneh in na forumu) optimalno seznanitev s programom (vsebinsko, izvedbeno)
  • različna zahtevnost tur (po LoKoTavskih merilih), s poudarkom na lažjih, turističnih pred zahtevnimi in zelo zahtevnimi
  • razgibane trase, primerne za vožnjo z gorskimi kolesi (gozdne makadamske ceste in poti, kolovozi in steze) in optimalnih dolžin glede na vremenske in sezonske pogoje ter zahtevnost terena
  • vključevanje lokalnih znamenitosti in zanimivosti ter turistično gostinske ponudbe (turistične kmetije, gostilne, okrepčevalnice)
  • enodnevne, dvodnevne in večdnevne ture, ki so organizacijsko in izvedbeno bistveno zahtevnejše, zato je udeležba v teh primerih omejena le na člane Kluba LoKoTavcev
  • izvedba tur praviloma v vikendih spomladi, večdnevne pa v času poletnih počitnic
  • objavljanje programov tur in pogojev udeležbe na spletnih straneh LKT in na Tabli, odslej tudi na šPiC portalu in portalu STO

Največja (in upamo, da za prave LoKoTavce tudi dobrodošla) novost letošnje sezone je brezplačna udeležba enodnevnih LKTurah za vse, ki bodo s plačilom letne članarine izrazili svojo pripadnost LoKoTavskemu gibanju in filozofiji.

Klub LoKoTavcev

V letih prizadevanj za razvoj in ponudbo turističnega kolesarjenja oz. Ljudskega Kolesarskega Turizma so se kalile vrste ljubiteljev Ljudskega Kolesarskega Tavanja. Ata in Mama sva ponujala različne spodbude in omogočala različne načine za pridruževanje in vključevanje v neformalno LoKoTavsko družino in formalni matični Klub Skirca.

V številne sezname LoKoTavske zgodovine smo se tako vpisali snovalci, načrtovalci, izvajalci, usmerjevalci, pobudniki, presojevalci in preiskovalci transverzale, srečanj, tur in enkratni, nekajkratni ter stalni in zvesti udeleženci. Od prvotnih kriterijev z začetka LKTur , kjer je štela vsaka udeležba, smo sistem članstva razvijali v več smereh – štele so tako udeležbe kot prostovoljni prispevek v akciji zbiranja sredstev za tiskalnik ali običajnejše plačilo članarine v kombinaciji s polovičnim prispevkom za posamezno LKTuro. V novi sezoni je pogoj za članstvo v Klubu Skirca, ki formalno deluje v okviru Kluba Skirca, plačilo letne članarine v višini 10.000 SIT. Največja ugodnost, ki jo tak poenostavljen pogoj omogoča, je brezplačna udeležba na vseh enodnevnih LKTurah v letu 2004. Sredstva, zbrana s plačilom članarin, naj bi vsaj deloma pokrivala neposredne materialne stroške, ki so povezani z izvajanjem programov LKT. V kolikšni meri nam bo to uspevalo, pa je odvisno od tega, koliko med nami je takih, ki se zares počutimo pravi LoKoTavci!

Print Friendly, PDF & Email