Žitnica Slovenije

Panonski svet

Za panonski svet so značilne obsežne ravnine in gričevja z zmernim celinskim podnebjem. Krajine subpanonske regije obsegajo celotno vzhodno Slovenijo, na jugu vključujejo Posavsko-Obsoteljsko in Krško gričevje, Krško Brežiško polje ter dolino Krke z obrobjem. Območje vzhodno in južno od Maribora je del Panonske nižine, rodovitnega in intenzivno kmetijsko izrabljenega dela države. Zaradi reliefa in zmernega podnebja v panonskem svetu dobro uspeva vinska trta. Geološka podlaga na ravninah so prodne in glinaste usedline, gričevje je iz terciarnih sedimentov ter klasičnih in karbonatnih kamnin. Kmetijsko krajino tvorijo velika polja in ozko razdeljeni deli z vmesnimi živimi mejami, ob nižinskih tokovih rek so nastali poplavni logi, značilni za krajino so tudi ravninski gozdovi, vinogradi, njive travniki, sadovnjaki in gozdovi na bolj strmih vmesnih predelih.

Print Friendly, PDF & Email