V jami Mačkovica

Jamarski treking

Pod obličjem slovenske dežele se skriva prelepo podzemlje, ki ga je v mnogih letih izoblikovala in izklesala voda. Že sam splet suhih in vodnih virov, ki se vijejo pod kraškimi planotami, je več kot osupljiv. Če pa dodamo še živalstvo, pri čemer ne smemo pozabiti na človeško ribico, je to prečudovit svet, ki je edinstven v svetovnem merilu.

Pred vami je samo nekaj jam in brezen, ki smo jih člani Kluba Skirca v preteklih letih obiskali – ene z jamarsko opremo, druge brez. Večina teh se nahaja na logaškem območju. Želeli smo namreč temeljito spoznati podzemlje naših krajev, vendar se tistega pravega (mafijskega) nismo dotaknili – je le prenevarno!

 • Gradišnica
 • Jama sv. Treh kraljev
 • Jama v Jezerini
 • Krška jama
 • Logarček
 • Logaška jama
 • Jama mačkovica
 • Matjaževe kamre
 • Najdena jama
 • Planinska jama
 • Postojnska jama
 • Rakov Škocjan
 • Skednena jamma
 • Škocjanske jame
 • Turkova jama
 • Unška koliševka
 • Viršnica
 • Vranja in Mrzla jama
 • Vrhniška jama
 • Županova jama
Print Friendly, PDF & Email