V spomin našemu najstarejšemu članu

Skiromani in LoKoTavci

Člani Kluba Skirca od A do Ž
(v najbolj aktivnem obdobju 1996-2006)

Alen Jereb, Andraž Seliškar, Andreja Marolt Savič, Andreja Trojar, Angelca Torkar, Barbara Jereb, Barbara Zgonik, Beno Leskovec, Bianka Istenič, Bojan Bogataj, Bojan Franko, Bojan Mesec, Bojan Štembal, Bojan Torkar, Bojan Uran, Bojana Vončina, Boris Bole, Boštjan Trojar, Branko Hasler, Branko Strle, Branko Vegelj, Breda Rejec, Damjana Krašovec, Danaja Vegelj, Danijel Verdinek, David Rozman, Dejan Uršič, Dušan Komar, Dušan Škodič, Edi Kranjc, Emil Uljančič, Evgen Tomazin, Franc Jereb, Franci Purkat, Franci Tome, Goran Divkovič, Grega Hočevar, Gregor Antloga, Igor Areh, Igor Džaić, Ingrid Kovač Brus, Iztok Brunec, Jana Novak, Jana Pavlin, Janez Jakopič, Janja Majhenc, Jernej Vončina, Jože Brvar, Jože Oblak, Jože Omerzu, Jožica Uršič, Judita Vegelj, Jure Juršič, Katarina Erker, Katja Prelec, Klemen Ogrin, Leopold Gale, Maja Ogrizek, Maksimiljan Trop, Marija Accetto, Marija Gale, Marija Purkat, Marjan Dolinar, Marko Benedičič, Marko Hodnik, Marko Jamnik, Marko Krašovec, Marko Tomazin, Marko Zgonik, Martin Kreč, Maša Zupančič, Matej Peršin, Matej Petrovčič, Matej Vodopivec, Mateja Kobav, Mateja Mahnič, Matic Krašovec, Maurizio Kastelic, Meri Vidmar, Metod Gregorka, Miha Godnjavec, Milan Rejec, Mile Vilar, Miloš Stankovič, Mirč Oberdank, Mišo Popović, Mitja Ajdič, Mojca Uran, Nada Strle, Nada Žonta, Nana Mikuž, Nataša Golob, Peter Peršin, Peter Seliškar, Primož Slabe, Rebeka Vegelj, Robert Brus, Rok Strle, Rudi Gale, Sašo Muc, Srečko Vrčon, Stane Savič, Stanislav Brenčič, Stojan Oštir, Tanja Bohorič, Tanja Oberdank, Tine Vučko, Tomaž Loknar, Tomi Štravs, Tone Baučar, Urban Tarman, Uroš Oštir, Vladimir Popović, Zvone Jereb

Print Friendly, PDF & Email