Tičarica nad dolino Triglavskih jezer

Alpski svet

Pod alpski svet uvrščamo krajine alpske in predalpske regije. Ta svet omejujejo: na severozahodu Julijske Alpe, severno od Save strma veriga Karavank, pred njimi  Kamniško-Savinjske Alpe, vzhodno od njih pa Pohorje. Krajine alpske regije obsegajo severovzhodni del Slovenije z najvišjimi gorskimi skupinami: Julijskimi Alpami z našim najvišjim vrhom Triglavom (2.864 m), Karavankami, Kamniško-Savinjskimi Alpami. Za regijo je značilen zelo razgiban relief, ki je posledica mladosti in prevladujočih karbonatnih kamnin. Celotno območje z velikimi višinskimi razlikami je zanimivo za rekreacijo in turizem. Predvsem Julijske Alpe obiskovalce privlačijo z visokimi vrhovi, globokimi, ledeniško preoblikovanimi alpskimi dolinami, divjimi rekami, mogočnimi slapovi. Podnebje je ostro, alpsko, rastje pa sestavljajo travniki, listnati in smrekovi gozdovi, višje se nahajajo pasovi rušja z macesni, nad njimi pa gorske trate s pestro visokogorsko alpsko floro.

Print Friendly, PDF & Email