24. maj … evropski dan parkov

Zavarovana območja Slovenije sodijo v okvir narodnega in regijskih ter krajinskih parkov. Katere so značilnosti in kakšne so razlike med omenjenimi kategorijami parkov?

Narodni park je obsežno zaokroženo naravno območje, ki ima z vidika varstva narave največjo vrednost. Narodni park tvorijo prvobitna območja z ekosistemi in naravnimi znamenitostmi izjemnega pomena. Vloga narodnega parka je predvsem ohranjanje in proučevanje naravnih ekosistemov, predstavlja pa tudi prostor, kjer človek najde duhovno in telesno sprostitev. V narodnem parku je uveljavljen strožji varstveni režim za osrednja območja in nekaj blažji varstveni režim za obrobje.

To kategorijo parka v Sloveniji predstavlja Triglavski narodni park.

Regijski park je zaokroženo območje prvobitne in kultivirane narave in združuje obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine. Značilna krajina in naravne znamenitosti regijskega parka imajo več kot le lokalni pomen. Po stopnji ohranjenosti narave jih uvrščamo za stopnjo nižje kot narodne parke. Funkcije regijskega parka so ohranjanje naravnih ekosistemov in značilne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja ter omogočanje človekove aktivne sprostitve in rekreacije v naravnem okolju.

V Sloveniji med obstoječe ali načrtovane parke iz tega sklopa sodijo regijski park Škocjanske jame, regijski park Snežnik, regijski park Pohorje, regijski park Trnovski gozd, Kamniško-Savinjski regijski park, Kočevsko – Kolpski regijski park in Kozjanski regijski park.

Krajinski park je območje, kjer se prepletajo številni elementi naravne in kulturne dediščine, območje kultivirane narave ter značilna krajina z elementi naravne in kulturne dediščine.Krajinski park je namenjen predvsem ohranjanju krajine in sprostitvi človeka.Obstoječi in načrtovani krajinski parki so: krajinski park Logarska dolina, krajinski park Goričko, krajinski park Ljubljansko barje, krajinski park Mura, krajinski park Dragonja, krajinski park Krka, krajinski park Zgornja Idrijca, krajinski park Sečoveljske soline in Kraški park.

Naravni spomenik predstavlja posebno, predvsem manjše zaščiteno območje.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply