2. februar … svetovni dan mokrišč

Leta 1971 je bila v iranskem mestu Ramsar podpisana Konvencija o mokriščih mednarodnega pomena, danes poznana kot Ramsarska konvecija. 25 let kasneje so 2.februar razglasili za dan, ko na svetovni ravni posvečamo posebno pozornost mokriščem z naravovarstvenega, družbenega in gospodarskega vidika. V smislu obeleževanja svetovnega dne varstva mokrišč se po vsem svetu pripravljajo dejavnosti in izvajajo projekti, ki ozaveščajo javnost o potrebi po ohranjanju mokrišč, njihovih funkcij in biotske raznovrstnosti, kot to določa Ramsarska konvencija v okviru UNESCA.

Mokrišče ali močvirje je ekosistem, pogosto visoke naravovarstvene vrednosti, na trajno mokrem zemljišču. Območje je poraščeno s halofiti (rastline, ki imajo rade močno vlago, visoke močvirne rastline, katerih spodnji deli stebel in korenine so pod vodo, npr.: trst, rogoz, šaš) in je življenjski prostor za številne majhne živali. Mokrišča lahko nastanejo v lagunah, v rečnih rokavih, na zaraščajočih se delih jezer, na barju (močvirnat svet z različnim rastlinjem – visoko barje s šotnimi mahovi, nizko barje z vodami in z močvirskim rastjem, tudi drevjem).

Pestrost in silovitost enih izmed najbolj produktivnih ekosistemov na Zemlji se kaže tudi v samih izvorih besed: moč-vir-je in mokr(o)-išče.

Močvirski ekosistemi vplivajo na globalna vodna dogajanja. Naravna dinamika nihanj se kaže v spreminjanju dolžine in pogostosti sušnih in mokrih obdobij (tak primer je Cerkniško jezero), posledice človekovega poseganja v to naravno dinamiko pa v spremenjeni hidrologiji pokrajine, spreminjanju podnebja, v izginjanju rastlinskih in živalskih vrst. Mokrišča so danes med najbolj ogroženimi ekosistemi.

Med podpisnicami Ramsarske konvencije (mednarodni dogovor o uveljavljanju zaščite gnezdišč in počivališč močvirskih ptic je tudi Slovenija. Na seznam skoraj 900 mokrišč mednarodnega pomena uvrščamo tudi krajinski park in naravni rezervat Sečoveljske soline (od leta 1993). Tak status (uvrstitve v seznam svetovne dediščine UNESCA) pa bi si zagotovo zaslužila še mnoga druga območja: porečje kraške Ljubljanice, Čezsoška prodišča, Cerkniško jezero, porečje Drave in Mure, obalna mokrišča (obrežno močvirje pri sv.Nikolaju v Ankaranu, laguna Stjuža v Strunjanu, Škocjanski zatok, Strunjanske soline, jezeri v Fiesi).

Celotno območje Sredozemlja, še posebej pa sredozemska oz. mediteranska mokrišča (izlivi vodotokov v morje, sladkovodna, slana in brakična močvirja, jezera, soline, morske lagune), so izrednega pomena za ohranjanje naravne dediščine, za preživetje flore in favne, za čudovito pestrost rastlinskih (npr.: sibirska perunika, rumeni blatnik, navadni kolmež, navadna streluša, razni šaši, lisičji rep) in živalskih vrst (hrošči, rastlinojedi bolhači, metulj barjanski cekinček, raca žlicarica, razne vrste ptic). Posebno vrednost imajo mokrišča kot prebivališča, prezimovališča, selitvene postojanke in gnezdišča številnih vrst ptic, tudi ogroženih. Ornitologi so doslej našteli blizu 250 vrst ptic – prebivalk, gnezdilk, prezimovalk, preletnih ptic, med katerimi so: vodomec, polojnik, navadna in beločela čigra, beločeli deževnik, sabljarka, črnoglavi in zalivski galeb vrst, mala bobnarica.

»Grano salis« ali »zrno soli« za družbeno odgovorno delovanje je bil moto Mobitelove filozofije, ki je v letu 2002 Sečoveljske soline dejavno vpletel v svojo poslovno strategijo.

Družba Mobitel se je tako po patronatu nad pticami zavezala še za ohranjanje naše dediščine v obliki ekološko neoporečne pridelave soli, produkta našega edinstvenega mediteranskega mokrišča.

Print Friendly, PDF & Email