LooKouT

LooKouT je izvirna blagovna znamka celovite kakovosti življenja in kompleksen spletni portal LKT vsebin ter drugih aktivnosti Kluba Skirca. Predstavlja dejavnosti od prostočasne rekreacije do ekoturizma, od odkrivanja naravnih lepot do občutenja okolja, od aktivnosti za zdravo življenje do aktiviranja življenjskih potencialov.

Na portalu LooKouT, ki združuje različne vsebine samostojnih spletnih strani, so najbolj celovito, privlačno in aktualno predstavljena vsa dejstva, pojmi, ideje, programi in projekti LKT. Osrednji vsebinski sklopi LKT so:

LooKouT spletni portal:

  • zagotavlja promocijo posebnosti, pojavov in vrednot obravnavanega območja v naravnem okolju.
  • prispeva k osveščanju in dojemanju pomena varovanja in ohranjanja naravnih danosti in dobrin.
  • zagotavlja ekološko sprejemljiv način gibanja človeka v naravnem okolju in optimalno poglobljen način spoznavanja obravnavanega območja, predvsem pa sloni na človekovem lastnem spoznanju in zato na trajnih vrednotah, ki si jih človek postavlja v odnosu do narave in okolja.

LooKouT je vizija in izziv, večpomenski pojem, ki:

  • sloni na harmonizaciji odnosov med človekom in naravo oz. na pozitivnem odnosu človeka do narave.
  • predstavlja in združuje sodobne produkte in programe za celovito kakovost življenja zadovoljevanje potreb po sprostitvi in rekreaciji in drugih aktivnosti v prostem času, ki se izvajajo v naravnem okolju.
  • je človekov pogled in njegov odnos do okolja in do dejavnosti človeka v njem.

LooKouT spletni portal stalno nadgrajujemo in posodabljamo ter prilagajamo načine podajanja informacij in njihove promocije. Prvotna usmeritev so bili klasični mediji (vodniki, letaki, tiskani in AV mediji), pred leti pa  smo LKT postopno uvedli na svetovni splet. Na Blogu, ki je integriran v portal, nameravamo objavljati aktualne novosti, pobude, povabila, poročila in komentarje članov kluba in drugih zainteresiranih.

Veliko pozornost pri izvajanju naših aktivnosti namenjamo vsakodnevnim ekološkim in naravovarstvenim temam in odnosu do okolja. S tem, da spodbujamo kolesarjenje in treking kot temeljno aktivnost LKT, usmerjamo udeležence, simpatizerje in širšo družbo k odločitvi za opuščanje uporabe avtomobila v prostem času oz. za potrebe turizma. LKT na tak način opozarja, informira, osvešča – deluje v pozitivni, človeku in naravi prijazni smeri.

Iz klubskega arhiva

Print Friendly, PDF & Email